Atklājiet Renault

Renault Šodien

IzdrukātNosūtīt
Apgalvojums, ka rūpniecība ir nozare, kas palīdz risināt apkārtējās vides aizsardzības problēmas, ir līdzvērtīgs fakta atzīšanai, ka uzņēmumiem jābūt sociāli atbildīgiem. 

Neviens liels uzņēmums nevar koncentrēties tikai uz ekonomiskajiem rezultātiem, nepievēršot uzmanību visam, kas notiek tam apkārt. Mums ir jāpiedalās to valstu sabiedriskajā dzīvē, kurās mēs strādājam. Mūsu sociālā atbildība atspoguļojas daudzos pasākumus, ko mēs organizējam, lai atbalstītu projektus, kas tiek īstenoti sabiedrības, izglītības, attīstības un apkārtējās vides aizsardzības labā. 

Carlos Ghosn, Renault prezidents un galvenais izpilddirektors 

Daudzu gadu garumā koncernam Renault ir piemitusi sociālās atbildības sajūta par saviem darbiniekiem, klientiem, un mūsu planētu. Sakarā ar to 2009. gadā tika izveidots Korporatīvās sociālās atbildības departaments (KSAD). 

KSAD uzdevums ir korporatīvās sociālās atbildības (KAS) stratēģijas izstrāde, kā arī visu ar sabiedrisko darbību saistīto pasākumu atlase un organizēšana. 

Departamenta vadība ir apstiprinājusi četrus galvenos darbības virzienus: izglītība, drošība, ekoloģiski tīri transportlīdzekļi un attīstība. 
Galvenais darbības mērķis ir samazināt korporācijas ietekmi uz vidi un pastiprināt pozitīvu ietekmi uz pasauli. 

KSAD uzdevums ir arī dialogs ar ieinteresētajām pusēm un informācijas izplatīšana par Renault sasniegumiem šajās jomās. 


Vīzija, misija, stratēģija 

Kā sabiedrības attīstības un darbības efektivitātes faktors korporatīvās atbildības stratēģija ir Renault koncerna virzītājspēks un garantija Renault koncerna saistībām attiecībā uz atbildīgu pieeju transportlīdzekļu ražošanai. 

Tā galvenais uzdevums ir koncerna attīstībā ņemt vērā darbības sociālos aspektus. Tā stratēģijas pamatā ir šādas piecas jomas:
• darbība, kas saistīta ar ekoloģiski tīriem transportlīdzekļiem;
• sadarbība, kas saistīta ar darbinieku atbildību un solidāru iesaistīšanu; 
• Ilgtermiņa atbalsts, kas atbilst teritoriju attīstībai, Renault uzņēmumu izvietojumam; 
• Izglītojošajā un informatīvajā darbībā iegūto zināšanu un pieredzes apkopošana.