Testa brauciena pieteikums


Pārstāvja izvēle


Pārstāvji
Izvēlieties pārstāvi

Izvēlieties modeli

Izvēlētais modelis
Norādiet uzvārdu
Norādiet vārdu
Norādiet e-pasta adresi
Norādiet telefona numuru
Agreement to the processing of personal data is necessary in order to be able to send this form successfully.
Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu par testa braucienu, un balstās uz likumīgi pamatotām Pārziņa interesēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2016/679 ES (turpmāk tekstā “GDPR”) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pārziņa likumīgās intereses ļauj atbildēt uz saziņu, kas ir ierosināta, aizpildot un nosūtot veidlapu, kā arī sniedzot informāciju par pieejamiem datiem un testa brauciena īstenošanas vietu. Šī mērķa sasniegšanas nolūkos dati var tikt izmantoti kā daļa no atrašanās vietas automātiskas identificēšanas, kuras pamatā ir profilēšana, un atspoguļo Pārziņa interesi saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai noteiktu jums piemērotāko testa brauciena vietu.

Ar jūsu piekrišanu personas dati tiks arī apstrādāti, lai jums nosūtītu mārketinga informāciju. Šādas apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu brīvprātīga piekrišana (6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šī mērķa sasniegšanas nolūkos dati var tikt izmantoti kā daļa no automatizēta procesa, kura pamatā ir profilēšana, un atspoguļo Pārziņa interesi saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, palīdzot nosūtīt precīzāku informāciju atbilstoši jūsu vajadzībām un interesēm. Mēs cenšamies pastāvīgi pilnveidot savus pakalpojumus, tāpēc vēlamies sniegt tikai jūs potenciāli interesējošu informāciju — personalizētus priekšlikumus.

Jūsu personas dati tiks izmantoti atbildēšanai uz pieprasījumu un testa brauciena organizēšanai nepieciešamajā periodā. Ja piekrītat komercinformācijas saņemšanai, jūsu personas dati tiks izmantoti līdz šīs piekrišanas atsaukšanai.

Dati tiks nosūtīti Renault France un organizācijām, kas tos apstrādā mūsu vārdā (bet tikai ar mērķi noteikt iepriekš izklāstītā realizēšanai nepieciešamās iespējas): personām, kuras sniedz IT pakalpojumus mūsu uzņēmumam, mārketinga aģentūrām, kurās personas apstrādā datus uz tādu vienošanos pamata, kas ir noslēgtas ar Pārzini, un tikai saskaņā ar Pārziņa instrukcijām.

Jums ir tiesības pieprasīt pieeju datiem, tos labot, dzēst, pārnest vai ierobežot to apstrādi, kā arī izteikt iebildumus, daļēji pret to profilēšanu. Piekrišana ir brīvprātīga, tāpēc varat to atsaukt jebkurā laikā (arī saistībā ar individuālo saziņas formu), tomēr tas neietekmē tās apstrādes likumību, kas ir veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Lai realizētu kādas no savām tiesībām, sazinieties ar Personas datu aizsardzības inspektoru, kura kontaktinformācija ir norādīta iepriekš.

Jūsu personas datu aizsardzība ir mūsu prioritāte, tomēr, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde ir saistīta ar pārkāpumu un neatbilst “GDPR” norādēm, jums ir tiesības iesniegt pretenziju Personas datu aizsardzības padomes prezidentam.


Pateicamies par izrādīto interesi!
Jūsu pieteikums ir nosūtīts. Drīz ar jums sazināsimies.

Šobrīd e-pastu nav iespējams nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlāk.