Drošība

Drošība
ATPAKAĻ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktīvs ātruma regulators

Turieties drošā attālumā. 50 km/h un 150 km/h diapazonā aktīvais ātruma regulators kontrolē kustību, paātrinot vai palēninot.