Sīkdatņu politika / ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУКИ

1. Serviss www.renault.lv automātiskā ceļā neapkopo nekāda veida informāciju, vienīgi to informāciju, kas pieejama sīkdatnēs.

2. Sīkdatnes (cookies) ir informācijas dati – īpaši teksta faili, kas tiek uzglabāti Pakalpojuma Lietotāja datorā/mobilajā ierīcē un paredzēti tīmekļa vietņu funksionalitātes nodrošināšanai. Sīkfaili parasti saglabā apmeklētās mājas lapas nosaukumu, tās uzglabāšanas laiku datorā/mobilajā ierīcē un unikālo numuru.

3. Sīkdatņu izvietotājs Pakalpojuma Lietotāja datorā/mobilajā ierīcē ir Pakalpojuma operators www.renault.lv Renault Polska Sp. z o.o. ar mītnes vietu Varšavā, Marynarska iela 13, 02-674, Varšava.

4. Sīkdatnes tiek izmantotas sekojošiem mērķiem:
a) Tīmekļa vietņu satura pielāgošana Lietotāja vajadzībām un to izmantošanas optimizēšana; jo īpaši šie faili ļauj atpazīt Servisa Lietotāja ierīci un novirzīt uz lapu, kas pielāgota Lietotāja individuālajām vajadzībām;
b) statistikas izveide, kas palīdz saprast, kādā veidā Pakalpojuma Lietotājs izmanto tīmekļa vietnes, lai uzlabotu to struktūru un saturu.

5. Pakalpojuma ietvaros tiek izmantotas pastāvīgās sīkdatnes (persistent cookies). Pastāvīgās sīkdatnes tiek uzglabātas Lietotāja datorā/mobilajā ierīcē sīkdatņu parametros noteikto laiku vai arī līdz brīdim, kad Lietotājs pats tās izdzēš.

6. Servisa ietvaros tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes:

a) „veiktspējas” sīkdatnes palīdz apkopot informāciju par vietnes satura izmantošanu,
b) „reklāmas” sīkdatnes palīdz piegādāt Lietotājiem reklāmu, kas pielāgota viņu vajadzībām.

7. Daudzos gadījumos programmatūra, ko izmanto tīmekļa vietņu pārlūkošanai (interneta pārlūkprogramma), atļauj sīkdatņu uzglabāšanu Lietotāja datorā/mobilajā ierīcē. Pakalpojuma Lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkdatņu iestatījumus. Šos iestatījumus iespējams mainīt, interneta pārlūkprogrammas iestatījumos bloķējot automātisko sīkdatņu izmantošanu vai arī pieprasot informēt par sīkdatņu izvietošanu Lietotāja datorā/mobilajā ierīcē. Sīkāka informācija par sīkdatņu iespējām un izmantošanu pieejama pārlūkprogrammas iestatījumos.

8. Pakalpojuma operators informē, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt tīmekļa vietņu funkcionalitāti.

9. Pakalpojuma Lietotāja datorā/mobilajā ierīcē ievietotās sīkdatnes var izmantot arī Pakalpojuma sniedzēja reklāmdevēji un partneri.

10. Plašāka informācija par sīkdatnēm pieejama www.allaboutcookies.org vai interneta pārlūkprogrammas sadaļā „Palīdzība”.

1. Сайт www.renault.lv не собирает автоматически никакую информацию, за исключением информации, содержащейся в файлах cookies.

2. Файлы cookies (так называемое «печенье») – это информационные данные, в частности, текстовые файлы, которые хранятся на конечном оборудовании Пользователя Сайта и предназначены для использования веб-страниц Сайта. Сookies обычно содержат название сайта, из которого они взяты, время их хранения на конечном оборудовании, а также уникальный номер.

3. Лицом, размещающим на конечном оборудовании Пользователя Сайта файлы cookies и получающим доступ к ним, является оператор Сайта www.renault.lv ООО «Renault Polska» с местонахождением в Варшаве, ул. Марынарска, 13, 02-674, Варшава.

4. Файлы cookies используются с целью:

a) адаптации содержимого веб-страниц Сайта к предпочтениям Пользователя и оптимизации использования веб-страниц; эти файлы, в частности, позволяют определить оборудование Пользователя Сайта и правильно отобразить веб-страницу, настраивая ее согласно индивидуальным потребностям Пользователя;
б) создания статистики, которая помогают понять, каким образом Пользователи Сайта пользуются веб-страницами, что позволяет улучшать их структуру и содержание.

5. В рамках Сайта используются «стабильные» файлы cookies (persistent cookies). «Стабильные» файлы cookies хранятся на конечном оборудовании Пользователя в течение времени, указанного в параметрах файлов cookies, или до их удаления Пользователем.

6. В рамках Сайта используются следующие виды файлов cookies:

a) «производные» файлы cookies, дающие возможность собирать информацию о способе использования веб-страниц Сайта;
б) «рекламные» файлы cookies, дающие возможность поставлять Пользователям рекламный контент, наиболее соответствующий их интересам.

7. Во многих случаях программное обеспечение, используемое для просмотра веб-сайтов (веб-браузер), по умолчанию разрешает хранить файлы cookies на конечном оборудовании Пользователя. Пользователи Сайта могут в любое время изменить настройки файлов cookies. Эти настройки могут быть изменены, в частности, таким образом, чтобы блокировать автоматическое обслуживание файлов cookies в настройках веб-браузера или постоянно сообщать об их размещении на оборудовании Пользователя Сайта. Подробная информация о возможностях и способах обслуживания файлов cookies находится в настройках программного обеспечения (веб-браузера).

8. Оператор Сайта информирует, что ограничения использования файлов cookies могут влиять на некоторые функции, доступные на веб-страницах Сайта.

9. Файлы cookies, размещенные на конечном оборудовании Пользователя Сайта, могут использоваться также партнерами и рекламодателями, которые сотрудничают с оператором Сайта.

10. Дополнительная информация о файлах cookies размещена на сайте www.allaboutcookies.org или в закладке «Помощь» в меню веб-браузера.