drošība

labākais, kas pieejams drošības jomā

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC 
palīgsistēma izbraukšanai no stāvvietas atpakaļgaitā (RCTA)
Sistēma uzrauga transportlīdzekļu kustību aiz automašīnas un, konstatējot pretimbraucošu šķērsli, informē par to multimediju sistēmas ekrānā.
joslu maiņas palīgsistēma (BSI) ar aklās zonas uzraudzību (BSW)
Elektriskais Megane E-Tech automātiski koriģē braukšanas joslas saglabāšanu, kad konstatē blakus joslā braucošu transportlīdzekli, tādējādi novēršot sadursmi.

kā arī...

Renault Megane E-Tech electric
atpakaļgaitas avārijas bremzēšanas palīgsistēma (R-AEB)
Ja, braucot atpakaļgaitā, automobilis konstatē šķērsli, tas automātiski bremzē.
Renault Megane E-Tech electric
droša attāluma kontrole (DW)
Automašīnas priekšpusē iebūvētais radars aprēķina drošu attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Straujas tuvošanās gadījumā sistēma ar skaņas un vizuāliem signāliem brīdina par iespējamo sadursmes risku.
Renault Megane E-Tech electric
joslu ieturēšanas palīgsistēma (ELKA)
Darbojoties diapazonā no 70 līdz 160 km/h, sistēma veic kustības trajektorijas korekciju, noturot automašīnu braukšanas joslā, kad tā šķērso nepārtrauktu vai pārtrauktu līniju, iepriekš neieslēdzot pagrieziena rādītāju. Sistēma arī izseko automašīnas, kas brauc tajā pašā virzienā, pretējā virzienā, kā arī ceļa malu, pat ja uz ceļa nav marķējuma.
Renault Megane E-Tech electric
aktīvā avārijas bremzēšanas palīgsistēma (AEBS)
Sistēma atpazīst transportlīdzekli, kas brauc priekšā vai izbrauc no sāniem, un, ja tas pēkšņi pietuvojas, aptur kustību. Satiksme pilsētā nekad nav bijusi vienlīdz droša gan dienā, gan naktī.
Renault Megane E-Tech electric
joslas pamešanas brīdinājuma sistēma (LDW)
Sistēma brīdina vadītāju par netīšu nepārtrauktu vai pārtrauktu līniju šķērsošanu, izmantojot kameru, kas uzstādīta zem vējstikla aiz atpakaļskata spoguļa.
Renault Megane E-Tech electric
joslu saglabāšanas palīgsistēma (LKA)
Sistēma, kas darbojas no 70 līdz 160 km/h ātrumā, koriģē kustības trajektoriju, paturot autombili joslā, kad tas šķērso nepārtrauktas vai punktētas līnijas, iepriekš neieslēdzot indikatoru. 
Renault Megane E-Tech electric
aklo zonu uzraudzības sistēma (BSW)
Aktīva, kad ātrums pārsniedz 15 km/h. Ar gaismas signāliem brīdina par transportlīdzekļiem, ko grūti saskatīt atapakļskata spoguļos.
Renault Megane E-Tech electric
ceļa zīmju atpazīšanas sistēma (TSR)
Ātruma ierobežojuma informācija no ceļa zīmēm, ko nolasa automašīnas kamera, tiek parādīta uz instrumentu paneļa.
Renault Megane E-Tech electric
ātruma brīdinājuma sistēma ar ceļa zīmju atpazīšanas funkciju (OSP / TSR).
Sistēma informē par ātruma ierobežojumu un brīdina par tā pārsniegšanu, kā arī aicina mainīt ātruma regulatora iestatījumus. Turklāt sistēma nolasa arī citas ceļa zīmes, piemēram, apdzīšanas aizliegumu.
vairāk par jaunais Megane E-Tech electric